نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی اهواز اسفند ماه 1399

به علت شیوع پاندومی ویوس کرونا تا اطلاع ثانوی نمایشگاه اهواز به تعویق افتاده است

Image

حضور تولیدی بازرگانی برزگر در دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی اهواز کیانپارس/فلکه شهید چمران / محل دائمی نمایشگاه های استان خوزستان زمان 2لغایت 5 اسفندماه 1399 ساعت بازدید 14الی 20